Välkommen till våra webbplatser!
  • PLC controlled vertical glass sandblasting machine easy operation

    PLC-kontrollerad vertikal glassandblästringsmaskin enkel användning

    Maskinen styrs av PLC, lämplig för bearbetning av 5-30 mm tjocklek av plattglas och steriskt mönster. Glas transporteras av bältena, när glas kommer till platsen för sandblästring, kommer pistolerna som drivs av bältet att röra sig upp och ner och spruta ut sand. Sandblästringens höjd och bredd kan justeras enligt kravet. Fördelarna med remmarna är stabil transmission, hög effektivitet och enkelt underhåll. Sandblästringspistolens drivstruktur befinner sig utanför maskinen, vilket gör det till nytta under en lång period normalt arbete och dagligt underhåll. Maskinen antar PLC för styrning, vilket ger enkel användning och utforskning av glaspositionen automatiskt vid sandblästring.