Välkommen till våra webbplatser!
  • automatic accurate drilling machine line with PLC and Servo system

    automatisk exakt borrmaskinslinje med PLC och Servo-system

    Denna glasborrmaskin kan anslutas till dubbelskärningsmaskin för att skapa en automatisk linje. Det kan också fungera självständigt.
  • ZX100 glass drilling machine with laser

    ZX100 glasborrmaskin med laser

    Denna maskin antar tidsreläregulator och oljebuffteknik. Centreringen av borrhålet kan placeras med hjälp av mekanisk metod eller laser. Pneumatiskt klämgreppglas med justerbart tryck. Maskinen har två arbetsstatus: manuell och automatisk. I manuellt läge arbetar maskinen bara en cykel. I automatiskt läge arbetar maskinen kontinuerligt. Maskinen kännetecknas av sin höga arbetseffektivitet, låga glasskador och enkla manövrering.