Välkommen till våra webbplatser!
  • automatic physical centrifugal water treatment dehydrator

    automatisk fysisk dehydrator för centrifugalvattenbehandling

    Denna maskin ger den bästa lösningen för glasproduktion. Det kan enkelt separera glaspulvret som skapas genom kantbearbetning, öka maskinens livslängd, minska underhållstiden, minska vattenförbrukningen och skydda vår dyrbara jord. Denna slamtorkare använder centrifugalteknik. Fat roterar med hög hastighet, under tiden lerigt vatten pumpas in i pipan med vattenpump och sprutas ut med centrifugalrörelse med hög hastighet. Rengör rent vatten tillbaka till vattentanken.